Περιοδοντολογία

Οι νόσοι των ούλων (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα) προκαλούνται από τη μικροβιακή πλάκα. Στόχος των
περιοδοντικών θεραπειών είναι η ανάσχεση της εξέλιξης των νόσων αυτών. Πολύ σημαντική στην
έκβαση της θεραπείας είναι η στοματική υγιεινή που εφαρμόζει ο ασθενής στο σπίτι, για αυτό το λόγο
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του στη σωστή στοματική υγιεινή.

Περιοδοντολογία