Αρχή μας είναι η διατήρηση της φυσικής οδοντοφυΐας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
.παρόλα αυτά πολλές φορές μπορεί να προκύψουν απώλειες δοντιών.

Ανάλογα με τον αριθμό και τη θέση των ελλειπόντων δοντιών οι επιλογές μας είναι οι ακίνητες
αποκαταστάσεις (στεφάνες,γέφυρες) και οι κινητές αποκαταστάσεις (μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες)