Οι νόσοι των ούλων (ουλίτιδα,περιοδοντίτιδα)προκαλούνται από τη μικροβιακή πλάκα . Στόχος των
περιοδοντικών θεραπειών είναι η ανάσχεση της εξέλιξης των νόσων αυτών. Πολύ σημαντική στην
έκβαση της θεραπείας είναι η στοματική υγιεινή που εφαρμόζει ο ασθενής στο σπίτι ,για αυτό το λόγο
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του στη σωστή στοματική υγιεινή.