Η πλέον σύγχρονη επιλογή για την αποκατάσταση απωλειών δοντιών είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα. Τα
οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά στο οστά των γνάθων υποκαθιστώντας τις ρίζες των
δοντιών λειτουργώντας ως θεμέλια για να υποστηρίξουν τις προσθετικές αποκαταστάσεις.