Οι οδοντιατρικές θεραπείες οφείλουν να είναι αισθητικά και λειτουργικά άρτιες .τα τελευταία χρόνια με
την πρόοδο των τεχνικών και υλικών που χρησιμοποιούμε οι οδοντιατρικές αποκαταστάσεις έχουν πλέον
πολύ υψηλή αισθητική .Τέτοιες αποκαταστάσεις είναι οι ολοκεραμικές στεφάνες και όψεις. Λιγότερο
επεμβατική μέθοδος είναι η λεύκανση που επιτυγχάνεται με θεραπεία σε ένα ραντεβού στο ιατρείο ή με
νάρθηκες στο σπίτι ή συνδυαστικά.